eTwinning project “Pink Shirt Day 2018”

Published Јуни 15, 2018 by Аида

 

image

Превенирање на насилно однесување во училиштата и мирно решување на конфликти – РАБОТИЛНИЦА – 26.12.2017

image (1)

Cyberbullying, Cyberstalking, Troling

b8119dff5

bd1102fe9

bd12667a1

c0fcd385

cc12c679c

c0a1b42a

UУЧИЛИШТЕ БЕЗ НАСИЛСТВО

unnamed (2)

b612690a9

Pink Shirt Day 2018. – Dan ružičastih majica 2018. – Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja – Меѓународен ден за борба против врсничко насилство.

aaaaaa

sertttt

1_13_orig

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

21

45_1_orig

img-20180426-152330

РЕЗУЛТАТИ ОД НАГРАДНИОТ КОНКУРС ЗА КРАТОК ФИЛМ
1. Вања Милевски 14 / IX одд, ООУ “Кирил Пејчиновиќ” ментор: Александра Бошковска Спасовска – ПРВО МЕСТО
2. Теона Цонева 14 / IX одд, ООУ “Лазо Ангеловски”, ментор: Иванка Николова – ПРВО МЕСТО

3. Александра Бршнарска 14/ IX одд, ООУ “Стив Наумов”, ментор:Гордана Мацкова – ВТОРО МЕСТО
4. Амина Халим 13/VIII, ООУ “Димитар Миладинов” ментор: Аида Петровска – ТРЕТО МЕСТО
5. Леонардо Змајлек 13/VIII, ООУ “Љубен Лапе”, ментор:Светланка Арсеновска – ТРЕТО МЕСТО

Награден со гласовите од публика:
Леонид Велковски 14 год/IX, ООУ “Дане Крапчев”, ментор:Елизабета Ѓеорѓиевска со 657 гласови.

 

 

Advertisements

eTwinning project “Pink Shirt Day 2018”

Published Април 25, 2018 by Аида

 

image

Превенирање на насилно однесување во училиштата и мирно решување на конфликти – РАБОТИЛНИЦА – 26.12.2017

image (1)

Cyberbullying, Cyberstalking, Troling

b8119dff5

bd1102fe9

bd12667a1

c0fcd385

cc12c679c

c0a1b42a

UУЧИЛИШТЕ БЕЗ НАСИЛСТВО

unnamed (2)

b612690a9

Pink Shirt Day 2018. – Dan ružičastih majica 2018. – Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja – Меѓународен ден за борба против врсничко насилство.

aaaaaa

sertttt

1_13_orig

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

21

45_1_orig

img-20180426-152330

РЕЗУЛТАТИ ОД НАГРАДНИОТ КОНКУРС ЗА КРАТОК ФИЛМ
1. Вања Милевски 14 / IX одд, ООУ “Кирил Пејчиновиќ” ментор: Александра Бошковска Спасовска – ПРВО МЕСТО
2. Теона Цонева 14 / IX одд, ООУ “Лазо Ангеловски”, ментор: Иванка Николова – ПРВО МЕСТО

3. Александра Бршнарска 14/ IX одд, ООУ “Стив Наумов”, ментор:Гордана Мацкова – ВТОРО МЕСТО
4. Амина Халим 13/VIII, ООУ “Димитар Миладинов” ментор: Аида Петровска – ТРЕТО МЕСТО
5. Леонардо Змајлек 13/VIII, ООУ “Љубен Лапе”, ментор:Светланка Арсеновска – ТРЕТО МЕСТО

Награден со гласовите од публика:
Леонид Велковски 14 год/IX, ООУ “Дане Крапчев”, ментор:Елизабета Ѓеорѓиевска со 657 гласови.

 

 

Меѓународно тестирање ПИСА

Published Март 25, 2018 by Аида

Меѓународното тестирање ПИСА за постигнувањата на ученици на 15-годишна возраст по математика, јазична писменост и природни науки, пред три години покажа дека учениците од Македонија се рангирани меѓу последните земји.

Каде грешиме?

ПИСА тест од 2012 година:

pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG