Натпревари по физика 2017/2018

Published Ноември 27, 2017 by Аида

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Advertisements

НОЕМВРИ МЕСЕЦ НА НАУКАТА

Published Ноември 25, 2017 by Аида

Ученици од ООУ “Димитар Миладинов” Општина Центар Скопје наградени на манифестацијата Ноември месец на науката

Манифестацијата за популаризација на природните науки „Ноември – месец на науката“ е во организација на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија, Македонското биолошко друштво, Друштвото на физичарите, Македонското географско друштво, Македонското астрономско друштво, Македонското еколошко друштвo и Природно-математичкиот факултет.
Настанот е наменет за сите ученици од основните и средните училишта и наставниците по природни науки, хемија, физика, биологија, географија и математика и се одржува на Природно-математичкиот факултет во Скопје. На 18 и 19 ноември физичарите од ООУ “Димитар Миладинов” предводени од наставничката Аида Петровска, во конкуренција над стотина ученици од осми и деветти одделенија освоија 5 награди. Ира Делевска, Ива Бојаџиева, Марко Ракиќевиќ, Искра Николовска, Анастасија Алексова, освоија трета награда, а Матеј Куновски се искачи на врвот со освојување на првата награда.

2

DSCN7192

DSCN7187

DSCN7048

DSCN7037

DSCN6996

DSCN6982

DSCN6975

DSCN6931

DSCN6876

DSCN6851

DSCN6840

DSCN6817

DSCN6579

DSCN6456

DSCN6448

DSCN6422

DSCN6412

DSCN6406

DSCN6401

DSCN6383

DSCN6368

DSCN6335

23632492_2160613567297491_1363493515783142484_o

23674912_2160600657298782_3241395316523411297_o (1)

 

ДЕН НА ФИБОНАЧИ 1.1.2.3

Published Ноември 23, 2017 by Аида

1.1.2.3 –  (23 ноември),

Фибоначи

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

ca81f82d0471b64046feb234b40b6f52

Леонардо Фибоначи починал околу 1250 година, најверојатно од природна смрт. Неговиот придонес на математиката и науката е исклучително голем и траен. Неговата низа на броеви со текот на времето станува и актер на популарната култура, кој се појавува во многу филмови, книги и песни. Да наведеме само еден, посвеж пример. Во „Кодот на Да Винчи“ токму оваа низа на броеви се употребува како шифра за отворање на сефот.

 20140529-fibonachievata-niza-i-zlatniot-presek-vo-prirodata-1

Творецот на најпознатата низа на броеви која може да се примени во многу области на науката и уметноста, е најталентираниот математичар на средниот век, кој со своите книги ги пренесе сите тогаш познати источни знаења за алгебрата и аритметиката, во време кога во Европа не се употребуваа дури ни арапски бројки.

Леонардо Пизано Боначи, познат и како Леонардо од Пиза, Леонардо  Биголо, како себе се нарекуваше, или најпознато – Леонардо Фибоначи, се родил околу 1170 година во семејство на богат италијански трговец, Гиљермо Боначи, секретар на Република Пиза и управител на трговската колонија Буџа во Алжир која била во власт на Пиза. Токму татко му ќе влијае на Фибоначиевото математичко образование, кога со себе го носи во Алжир, за таму да научи да смета и да го научи арапскиот систем на бројки кои се уште не се употребувале во Европа. Патувањето на Фибоначи тука не завршува. Ќе помине време во земјите на медитеранското крајбрежје, Египет, Сирија, Грција, Сицилија и Прованса, и така стекнува знаење од различни математички техники. Ќе сфати дека хунду-арапскиот систем на броеви е поедноставен од европскиот, а времето го минува учејќи од најпознатите арапски математичари. Во Пиза се враќа во 1200., и тука почнува да ги објавува своите дела. Напишал многубројни важни текстови, кои играле важна улога во оживувањето на древните математички вештини. Во своето најпознато дело „Книга за пресметувањето“ (или Liber Abaci), која ја напишал во 1202 година, го глорифицирал хинду-арапскиот систем на броеви. Зборува за девет знаци, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 на кои со употребата на знакот нула може да се напише било кој број, ја објаснува природата на овие броеви, употребата во пресметувањето и применливоста во практичните трговски работи. Бидејќи Фибоначи создавал пред пронаоѓањето на Гутенберговата печатарска преса, многу од неговите дела не се сочувани, освен неколку преписки на книги кои денес ги знаеме, покрај најпознатата „Книга за пресметувањето“. За жал, неговата книга за комерцијалната аритметика и коментарот за десеттата книга на Еуклидовите елементи со расправите за ирационалните броеви, загубени се. Фибоначиевата работа станала славна меѓу неговите современици, така овој математичар дошол и до пријателството со императорот Фредерико II, кој му станува голем почитувач на делото и заштитник. По 1228., од Фибоначи постои само еден официјален документ, издаден од Република Пиза во 1240 година, а со кој се доделува плата на „сериозниот и учен учител, Леонардо Биголо”. Со тоа, препознаен е неговиот придонес во подучување на граѓаните.

goldennumbers1b

Фибоначиевата низа и златниот пресек

 fibonacci-shell

   Тоа по што денес е најпознат Фибоначи е таканаречената „Фибоначиева низа”, која е составена од низа броеви кои почнуваат со 0 и 1, а збирот на двете претходни секогаш го дава следниот број. На тој начин се добива низа на броеви 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Фибоначи на посебен начин дошол до откритието на низата, истражувајќи ги законите за размножување на животните, а особено зајаците. Дури во 19 век оваа низа на бројки Едвард Лукс ја нарекол „Фибоначиеви броеви“. Денес е познато дека токму овие бројки играат голема улога во многу од природните процеси, како што е распоредувањето на листовите околу стеблото на билката, создавање на природни спирали кои ги сретнуваме насекаде околу нас, од закривеноста на брановите, или куќичките на полжавите, па се до самиот Млечен пат.

Со цртање на правоаголник според правилата на низата на Фибоначи, можеме повторно да дојдеме до спирала, а со низа на тие правоаголници кои имаат строго правило секој од нив да има страна со должина еднаква на збирот на двата последователни броеви од низата, доаѓаме и до златниот пресек, кој често се употребува во уметноста и архитектурата и се смета за врвно достигнување во пропорцијата, уште од античките времиња. Во ренесансата златниот пресек е нарекуван “божествена пропорција” и “златна тајна” , која владеела со архитектурата, сликарството, но која владеела и со пропорциите на човечкото тело.

Hokusai-Meets-Fibonacci-Golden-Ratio_art

DSCN7211

DSCN7208

DSCN7221

DSCN7222

Збирки прашања и задачи со тестови и активности

Published Септември 5, 2017 by Аида

190_38_43_11__31__8_2017nelson физика zbirka 8.jpg

764_38_37_13__31__8_2017nelson-физика-zbirka-9.jpg

За полесен премин на учениците од основно во средно образование!

Ова издание претставува надополнување и проширување на новата предвидена програма по физика за деветто одделение во основното образование донесена од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, а во согласност со програмата на Меѓународниот центар за испити на Кембриџ. Збирката има за цел да го прошири знаењето на учениците и да ги подготви за наставните содржини по физика во средното образование. Прашањата и задачите во оваа збирка имаат различни нивоа на сложеност, со што можат да се утврдуваат различните степени на знаење на ученикот (препознавање, сфаќање, примена, анализа, синтеза и евалуација). Воедно, бројните прашања и задачи во оваа збирка можат да послужат и за подготовка на учениците за различни тестирања и натпревари.
Збирката се состои од неколку теми што зпочнуваат со краток вовед и проширување на материјалот предвиден со новата адаптирана наставна програма. Следејќи го редоследот на наставните цели на наставната програма, дадени се прашања за повторување кои што треба да ги поттикнат учениците активно да се вклучат во содржините и да го продлабочат стекнатото тематско знаење предвидено за секој час. За секој тематски дел, дадени се дополнителни прашања и задачи, како и тестови предвидени да го сумираат и оценат знаењето на учениците за одредени теми. Тестовите можат да служат за подготовка на учениците за тестирање, но и како помош на наставниците за подготвување на часовите за оценување. Дадени се примери и за полугодишни и годишни тестови. На крајот од збирката, наведени се и по неколку активности за поттикнување на критичкото размислување кај учениците и примената на стекнатите знаења, паралелно со научно-истражувачките вештини.

Ден на бројот пи (22 jули и 14 март)

Published Јули 23, 2017 by Аида

20156182_674727546065342_2877211012068305627_n

Ден на бројот пи — два празника кои се слават помеѓу математичарите ширум светот, а со кои се одбележува важноста на бројот пи (π).
Денот во математичкиот свет се слави секој 14 март, зашто ако го напишете датумот во облик на месец-ден, тогаш се добива наједноставната апроксимација на бројот π: 3,14.
Момент во текот на денот, кој е особено значаен е во 1 час и 59 минути (или наутро или попладне), бидејќи тогаш го бројот π е зададен со пет децимални места и изгледа вака: 3,14 1 59.
Со необврзувачка одлука на Конгресот на САД со која 14 март 2009 се прогласува за Национален ден на бројот π. Со ова им се предлага на училиштата да го одбележат денот на овој број.
Денот на апроксимацијата на бројот пи – во земјите како Македонија каде датумот се запишува во формат ден-месец вообичаено како ден на бројот π се одбележува 22 јули, односно 22/7.

11062549_1090634857628706_8391319488394870969_o

5863593_orig

НЕОФИЦИЈАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

Published Јули 11, 2017 by Аида

ааак

НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ НА РМ
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
1 јануари односно 2 Јануари Понеделник и Вторник Нова Година
7 јануари Недела Божиќ, првиот ден на Божик според православниот календар
9 април Понеделник Велигден – вториот ден на Велигден според православниот календар
01 Мај Врорник Ден на трудот
24 Мај Четврток “Св.Кирил и Методиј” – Ден на словенските просветители
14 Јуни односно Четврток Рамазан Бајрам – прв ден
02 Август Четврток Ден на Републиката
08 Септември Петок Ден на независноста
11 Октомври Среда Ден на народното востание
23 Октомври Понеделник Ден на македонската Револуционерна Борба
08 Декември Петок “Св.Климент Охридски”
ЗА ГРАЃАНИТЕ ОД ПРАВОСЛАВНА ВЕРОИСПОВЕД
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
06 Јануари Сабота Бадник, ден пред Божик
19 Јануари Петок Богојавление(Водици)
6 Април Петок Велики Петок, петок пред Велигден
25 maj Петок Духовден, петок пред Духовден
28 Август Вторник Успение на Пресвета Богородица
(Голема Богородица)
ЗА ГРАЃАНИТЕ ОД КАТОЛИЧКА ВЕРОИСПОВЕД
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
2 Април Понеделник Велигден, вториот ден на Велигден
01 Ноември Среда Празникот на сите светци
25 Декември Понеделник Првиот ден на Божик
ЗА ГРАЃАНИТЕ ОД МУСЛИМАНСКА ВЕРОИСПОВЕД
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
1 Септември Петок Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам
ЗА ГРАЃАНИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА АЛБАНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РМ
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
22 Ноември Среда Ден на Албанската азбука
ЗА ГРАЃАНИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА СРПСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РМ
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
27 Јануари Сабота Свети Сава
ЗА ГРАЃАНИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РМ
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
08 Април Недела Меѓународен ден на Ромите
ЗА ГРАЃАНИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА ВЛАШКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РМ
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
23 Мај Среда Национален ден на Власите
ЗА ГРАЃАНИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА ЕВРЕЈСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РМ
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
23 Септември Сабота Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур
ЗА ГРАЃАНИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА БОШЊАЧКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РМ
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
28 Септември Четв Меѓународен ден на Бошњаците
ЗА ГРАЃАНИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА ТУРСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РМ
ДАТУМ ДЕН ПРАЗНИК
21 Декември Четврток Ден на настава на турски јазик