ЕНЕРГИЈА

09

РАБОТА И ЕНЕРГИЈА

ЛИНКОВИ ОД ВИДЕА И СИМУЛАЦИИ НА ТЕМА ЕНЕРГИЈА:

VIII ОДДЕЛЕНИЕ:

Работа е совладување на отпор на извесен пат и  е еднаква на енергијата што е потребна да се премести едно тело.

Енергија е способност за вршење работа.

Потенцијална и кинетичка енергија се видови на механичка енергија.

Моќност ја дефинираме како работа извршена во единица време.

IX ОДДЕЛЕМИЕ:

Триењето предизвикува материјалот да се загрее и да се затопли. Под дејство на триење се менува кинетичка енергија на честичките од телото, а со тоа и внетрешната енергија на телото.

Промената на внатрешната енергија се врши со механичка работа  или со пренесување на енергија од едно на друго тело.

Внатрешната енергија којашто од позагреано тело преминува на постудено тело се нарекува топлина, се означува со Q, а мерна единица и е џул (1Ј).

Количеството топлина потребно за да се загрее 1 kg од некоја супстанца за еден степен се нарекува специфичен топлински капацитет (с) на таа супстанца.

Закон за топлинска рамнотежа: Предадената топлина од телото е еднаква со примената топлина, односно Q1=Q2. Што значи дека: m1c1(t-t1)=m2c2(t2-t)

Температура е степен на загреаност на едно тело и ја карактеризира  внатрешната кинетичка енергија на  честичките.

Температурата се мери со термометар.

Единица мерка за температура во SI е келвин (1К). 

1К = 1*С

Температурата на која престанува движењето на молекулите се вика апсолутна нула и таа изнесува  -273,15 *С.

За претворање на температура од степени Целзиусови во Келвини се користи релацијата: Т=(273,15 + t) K  

T – температура искажана во Келвини.

t – температура искажана во степени Целзиусови.

Водата има најмал волумен и најголема густина на +4 °C. Неправилното однесување на водата при загревање или ладење е наречено аномалија на водата.

Биметална лента 

ТЕРМОМЕТАР

 

 

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: