Интересни записи

КОДИРАЊЕ

КОДИРАЊЕ значи создавање кодови од еден на друг јазик.

КОДИРАЊЕ е примарна метода за олеснување комуникација помеѓу луѓе и машини.

КОДИРАЊЕ е дел  од постапката на компјутерско програмирање при што се врши превод  на машински читлив јазик.

КОДЕРИ се помалку стручни програмери.

КОДИРАЊЕ ги распределува линиите од кодот без да се грижи за деталите.

Ivanka Tomic
Ivanka Tomic
Ivanka Tomic
%d bloggers like this: