Семинарски материјали – јуни 2016 – наслови на лекции – 8 одд.

Published Август 2, 2016 by Аида

НАСЛОВИ НА ЛЕКЦИИТЕ ОД НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

ЧАС МЕС. НЕДЕЛА ЧАС НАСЛОВ НА ЛЕКЦИЈА
 
1 полугодие
 
1A Тема 8.1 Сили и движење
1 Септември

1 недела

Недела 1 Час 1 Што прават силите?
2 Час 2 Силите можат да го променат обликот на предметот
3 Септември

2 недела

Недела 2 Час 1 Предвидување на промени на обликот (1)
4 Час 2 Предвидување на промени на обликот (2)
5 Септември

3 недела

Недела 3 Час 1 Колку можеш да поминеш за 10 секунди?
6 Час 2 Пресметување на брзина од поминатото растојание и време
7 Септември

4 недела

Недела 4 Час 1 Брзини и растојанија
8 Час 2 Различни единици за брзина
9 Октомври

1 недела

Недела 5 Час 1 Час за повторување
10 Час 2 Графикони растојание-време (1)
11 Октомври

2 недела

Недела 6 Час 1 Графикони растојание-време(2)
12 Час 2 Толкување на графикони растојание-време
13 Октомври

3 недела

Недела 7 Час 1 Пресметување на брзина од графикони растојание-време и
14 Час 2 Пресметување на растојание или време од дадена брзина
15 Октомври

4 недела

Недела 8 Час 1 Вовед во забрзување
16 Час 2 Meрење на брзини за да се пресмета забрзување
17 Ноември

1 недела

Недела 9 Час 1 Цртање на графикони брзина-време
18 Час 2 Споредување на информации од графикони растојание-време и брзина-време
19 Ноември

2 недела

Недела 10 Час 1 Час за повторување
20 Час 2 Влијанието на силите врз движењето
21 Ноември

3 недела

Недела 11 Час 1 Втор Њутнов Закон за движење
22 Час 2 Триењето прави отпор на движењето
23 Ноември

4 недела

Недела 12 Час 1 Гравитација
24 Час 2 Предмети кои паѓаат
25 Декември

1 недела

Недела 13 Час 1 Час за повторување
26 Час 2 Истражување на отпорот на воздухот
27 Декември

2 недела

Недела 14 Час 1 Падобрани
28 Час 2 Истражување на движењето(1)
29 Декември

3 недела

Недела 15 Час 1 Истражување на движењето (2)
30 Час 2 Истражување на движењето(3)
31 Декември

4 недела

Недела 16 Час 1 Час за повторување
32 Час 2 Час за повторување
2 полугодие
 
2A Tема 8.2 Енергија
33 Јануари

3 недела

Недела 1 Час 1 Облици на енергија
34 Час 2 Пренесување на енергија
35 Јануари

4 недела

Недела 2 Час 1 Пренесување на енергијата во телото
36 Час 2 Искористување и губење на енергија
37 Февруари

1 недела

Недела 3 Час 1 Можеме ли да добиеме енергија од ништо?
38 Час 2 Создавање на електрична енергија
39 Февруари

2 недела

Недела 4 Час 1 Создавање на електрична енергија од вода што се движи
40 Час 2 Создавање на електрична енергија од пареа во движење
41 Февруари

3 недела

Недела 5 Час 1 Час за повторување
2Б Тема 8.3 Светлина
42 Час 2 Само-светлечки и несветлечки предмети
43 Февруари

4 недела

Недела 6 Час 1 Како ги гледаме нештата
44 Час 2 Ги истражуваме сенките(1)
45 Март

1 недела

Недела 7 Час 1 Ги истражуваме сенките(2)
46 Час 2 Остри и делумно осветлени сенки
47 Март

2 недела

Недела 8 Час 1 Сенките во вселената
48 Час 2 Камера обскура
49 Март

3 недела

Недела 9 Час 1 Час за повторување
50 Час 2 Закон за рефлексија
51 Март

4 недела

Недела 10 Час 1 Примени на законот за рефлексија
52 Час 2 Менување на насоката на светлината
53 Април

1 недела

Недела 11 Час 1 Објаснување на рефракцијата (1)
54 Час 2 Објаснување на рефракцијата (2)
55 Април

2 недела

Недела 12 Час 1 Час за повторување
56 Час 2 Боите во белата светлина
57 Април

3 недела

Недела 13 Час 1 Дисперзија и мешање
58 Час 2 Основните бои на светлината
59 Април

4 недела

Недела 14 Час 1 Изведените бои на светлината
60 Час 2 Рефлектирање на боите
61 Мај

1 недела

Недела 15 Час 1 Час за повторување
62 Час 2 Час за повторување
2В Тема 8.4 Земјата и подалеку
63 Мај

2 недела

Недела 16 Час 1 Ден и ноќ
64 Час 2 Годишни времиња
65 Мај

3 недела

Недела 17 Час 1 Ѕвезди и планети
66 Час 2 Разбирање на Сончевиот систем  (1)
67 Мај

4 недела

Недела 18 Час 1 Разбирање на Сончевиот систем  (2)
68 Час 2 Разбирање на Сончевиот систем  (3)
69 Јуни

1 недела

Недела 19 Час 1 Разбирање на Сончевиот систем  (4)
70 Час 2 Час за повторување
71 Јуни

2 недела

Недела 20 Час 1 Час за повторување
72 Час 2 Час за повторување

 

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: