НАСЛОВИ НА ЛЕКЦИИТЕ ОД НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ 2016 – 2017

Published Август 5, 2016 by Аида

НАСЛОВИ НА ЛЕКЦИИТЕ ОД НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ

ЧАС МЕС. НЕДЕЛА ЧАС НАСЛОВ НА ЛЕКЦИЈА
 
1 полугодие
 
1A Тема 9.1 Сили и движење
 
1 Септември

1 недела

Недела 1 Час 1 Вовед во лостови
2 Час 2 Проучување на лостовите
3 Септември

2 недела

Недела 2 Час 1 Урамнотежување на лулашки
4 Час 2 Примена на принципот на моменти
5 Септември

3 недела

Недела 3 Час 1 Вовед во густина
6 Час 2 Одредување на густината на коцкасти/кубоидни цврсти материи
7 Септември

4 недела

Недела 4 Час 1 Одредување на густината на некубоидни цврсти материи
8 Час 2 Aрхимед и златната круна
9 Октомври

1 недела

Недела 5 Час 1 Густина на течности и гасови
10 Час 2 Час за повторување за моменти и густина
11 Октомври

2 недела

Недела 6 Час 1 Под притисок
12 Час 2 Пресметување на притисок
13 Октомври

3 недела

Недела 7 Час 1 Притисок кај гасовите
14 Час 2 Притисок кај течностите
15 Октомври

4 недела

Недела 8 Час 1 Час за повторување за притисок
16 Час 2 Час за повторување за целата тема
1Б Тема 9.2 Енергија
 
17 Ноември

1 недела

Недела 9 Час 1 Што е ‘топлина’?
18 Час 2 Пренесување на топлина – кондукција
19 Ноември

2 недела

Недела 10 Час 1 Пренесување на топлина – конвекција
20 Час 2 Пренесување на топлина – радијација
21 Ноември

3 недела

Недела 11 Час 1 Час за повторување – топлина и трансфер на топлина
22 Час 2 Намалување на топлинската загуба
23 Ноември

4 недела

Недела 12 Час 1 Останување ладен – испарување
24 Час 2 Час за повторување за трансфер на топлина, изолација и испарување
25 Декември

1 недела

Недела 13 Час 1 Горива за горење
26 Час 2 Обновлива eнергија
27 Декември

2 недела

Недела 14 Час 1 Светското користење на енергија
28 Час 2 Eнергија за еден остров (1)
29 Декември

3 недела

Недела 15 Час 1 Eнергија за еден остров (2)
30 Час 2 Eнергија за еден остров (3)
31 Декември

4 недела

Недела 16 Час 1 Час за повторување за енергија
32 Час 2 Час за повторување за целото полугодие
ЧАС МЕС. НЕДЕЛА ЧАС НАСЛОВ НА ЛЕКЦИЈА
 
2 полугодие
 
2A Тема 9.3 Електрицитет и магнетизам
 
33 Јануари

3 недела

Недела 1 Час 1 Невидливи сили
34 Час 2 Што се полнежи?
35 Јануари

4 недела

Недела 2 Час 1 Eлектростатиката околу нас
36 Час 2 Правење на струјни кола
37 Февруари

1 недела

Недела 3 Час 1 Meрење на јачината на струјата кај сериски струјни кола
38 Час 2 Mерење на јачината на струјата кај сериски струјни кола со различен број на батерии
39 Февруари

2 недела

Недела 4 Час 1 Mерење на струјата во паралелни струјни кола
40 Час 2 Решавање на задачи за струјата во струјните кола
41 Февруари

3 недела

Недела 5 Час 1 Час за повторување за полнежи и струја
42 Час 2 Проучување на отпорот (1)
43 Февруари

4 недела

Недела 6 Час 1 Проучување на отпорот (2)
44 Час 2 Проучување на отпорот (3)
45 Март

1 недела

Недела 7 Час 1 Вовед во напон
46 Час 2 Напонот во сериски кола
47 Март

2 недела

Недела 8 Час 1 Напонот во паралелни кола
48 Час 2 Решавање на задачи врзани за струјата и напонот кај струјните кола
49 Март

3 недела

Недела 9 Час 1 Час за повторување за електрицитет
50 Час 2 Својства на магнетите
51 Март

4 недела

Недела 10 Час 1 Магнетни полиња
52 Час 2 Eлектромагнети
53 Април

1 недела

Недела 11 Час 1 Демагнетизирање
54 Час 2 Час за повторување за магнетизмот
55 Април

2 недела

Недела 12 Час 1 Час за повторување за целата тема
2Б Тема 9.4 Звук
 
56 Час 2 Осцилации и звук
57 Април

3 недела

Недела 13 Час 1 Движење на воздушните честички
58 Час 2 Висина и фреквенција
59 Април

4 недела

Недела 14 Час 1 Гласност (јачина) и амплитуда
60 Час 2 Визуализирање на звучните бранови на осцилоскоп
61 Мај

1 недела

Недела 15 Час 1 Решавање на задачи за звучните бранови претставени на осцилоскоп
62 Час 2 Час за повторување за осцилации, висина, фреквенција, амплитуда, гласност (јачина) и звучни бранови.
63 Мај

2 недела

Недела 16 Час 1 Звучните бранови пренесуваат енергија
64 Час 2 Опасностите на звуците со висока енергија
65 Мај

3 недела

Недела 17 Час 1 Одбивање на звучните бранови
66 Час 2 Час за повторување за преносот на енергија преку звучни бранови и примената на звучните бранови
67 Мај

4 недела

Недела 18 Час 1 Meрење на брзината на звучните бранови (1)
68 Час 2 Meрење на брзината на звучните бранови (2)
69 Јуни

1 недела

Недела 19 Час 1 Meрење на брзината на звучните бранови (3)
70 Час 2 Час за повторување за целата тема
71 Јуни

2 недела

Недела 20 Час 1 Час за повторување за целото полугодие
72 Час 2 Час за повторување за целиот материјал

 

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: