Изведување на сумативна оценка на ученик за дадена тема

Published Август 6, 2016 by Аида
Ученик Удел во проценти Добиена оценка Пондерирање Сумирање
Усни одговори 35 4 3 x 0,35 1,05
Тематски тестови 40 5 5 x 0,40 2
Активност на часот (точни усни и писмени одговори) 25 4 4 x 0,25 1
Сума,  ОЦЕНКА 100 4,05    (4)

Бодовна скала  0-25-(1); 26-45-(2); 46-65-(3); 66-85-(4); 86-100-(5)

За да се подобри учењето и поучувањето  се спроведува формативно оценување, преку  следниве инструменти:

– давање усна повратна информација

– правење наставни ливчиња со чек листи на самооценување и оценување од сооученик.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: