ЛИСТА ЗА БОДИРАЊЕ ПРИ ВРЕДНУВАЊЕ НА ЕСЕЈ И ЕКСПЕРИМЕНТ

Published Август 6, 2016 by Аида
              Холистичка листа за оценување на есеј
 

– Есејот содржи извонредни информации,

– Изворите се релевантно поткрепени со податоци,

– Има систематичност и доследност во презентирање на фактите.

 

3

– Есејот содржи доста информации за темата,

– Има систематичност во презентирањето на фактите која не е

секогаш  доследно спроведена.

 

2

– Есејот содржи мал број информации за темата

– Повеќе факти се презентирани без да се следи еден систем на организирање

– Податоците се измешани , зклучоците не се логичи    изведени

 

1

– Есејот содржи основни информации за темата,

– Есејот содржи минимален фонд на податоци,

– презентирани се мал број факти.

 

0

– Есејот содржи недоволно информации за темата,

– Не е организиран,

– Есејот нема логичен распоред.

 

Листа за бодување при оценување на изведување на експеримент
3 Воочува проблем, поставува хипотеза, планира експеримент изведува и интерпретира .
 

2

воочува проблем, поставуву хипотеза, планира експеримент, но изведбата и интерпретирањето се површни, а заклучокот не е поврзан со претпоставката.
 

1

Воочува проблем, поставува хипотеза, не планира темелно, прикажани се недоволни податоци, се обидува да даде заклучок .
0 задачата не е извршена во ниту еден аспект .

 

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: