Листа за проверка при оценување на презентација

Published Август 6, 2016 by Аида

Подготовка

 • проверува дали има се што е потребно и дали функционира.

Организација

 • има јасен вовед,

 • има логичен развој,

 • извлекува заклучок.

 Содржина

 • презентацијата дава релевантни информации,

 • изворите се релевантно поткрепени со податоци и нагледност,

 • презентацијата покажува добро користење на изворите.

   Презентација

 • зборува јасно,

 • користи соодветен јазик,

 • користи соодветни движења на телото,

 • поставува прашања и обезбедува одговор на поставените прашања,

 • планираната нагледност соодветна,

 • ги почитува временските рамки.

    Способност за презентација

 • ги прилагодува информациите за слушателите,

 • јасноста и текот се очигледни,

 • добро одговара на прашањата.

Бодови                                  Способност за презентирање
 

 

4 бода (извондреден)

Спокоен, со јасна артикулација, соодветна јачина на гласот, рамномерно темпо, добро држање на телото и контакт со очите, покажува ентузијазам, самодоверба
 

3 бода (добар)

Релевантно јасна артикулација, прилично рамномерно темпо, извесен контакт со очите, главно ентузијастички .
 

2 бода (прифатлив)

 

Со извесно мрмолење, мал контакт со очите, нееднакво темпо , со мала или без никаква изразеност .
 

1 бод (почетнички)

 

Тежок да се рабере, без контакт со очите, со премногу брзо / бавно темпо , говорникот изгледа немотивирано .
Ученик

 

Организација

 

Содржина

 

Презентација

 

Вкупно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
         

ЛИСТА ЗА АНАЛИТИЧКО БОДИРАЊЕ ПРИ ВРЕДНУВАЊЕ НА УСНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Бодови                                                Организација
 

 

4 бода (извондредна)

Добро организирана презентација. Мислите  имаат логичен редослед, по една мисла следи друга. Сите, скоро сите премини меѓу деловите се складни. Има добар тек.
 

3 бода (добар)

Умерено добра организирана презантација. Најголем дел од мислите се наредени логично. Присутни се  складни премини меѓу деловите .
 

2 бода (прифатлив)

 

Слабо организирана презентација. Мислите  не следат една по друга . Преодите се слаби. Тешко е да се следи логичноста на преаентацијата .
 

1 бод (почетнички)

 

Присутни се само неколку или воопшто нема организациски карактеристики. Случајна  збирка  на лабаво поврзани идеи .
Бодови Содржина
4 бода (извонредна) Ученикот покажува добри разбирања на релевантните и важните  идеи .
 

3 бода (добар)

Ученикот вклучува извесни значајни идеи коишто се однесуваат на тематиката. Ученикот има познавања за тематиката .
 

2 бода (прифатлив)

 

Ученикот можеби вклучува значајна идеја  или неколки факти, но не ги развиви идеите ниту врските меѓу нив.
1 бод (почетнички)

 

Ученикот покажува ограничено разбирање на темата.

 

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: