Mултикултурно образование

Published Август 30, 2016 by Аида

ПОТСЕТУВАЊЕ:

pizap.com14725604077971

Што е мултикултурно образование?

 • Експонирање на сите ученици на содржини преку кои се запознаваат со културата на другите (за да се овозможи малцинските култури да учат и за себе, а мнозинските да учат и за нив).

 • Целта е да се обезбеди почитување на другите преку запознавање со нивната култура.

 • Се внесува преку содржини (вербални и сликовни) од областа на историјата, литературата, музиката, ликовната уметност и сл.

 • Може, но не мора да се учи преку контакти со другите.

Што е меѓуетничко интегрирано образование во РМ?

 • Обезбедување што е можно повеќе заеднички aктивности меѓу учениците кои учат разделени според јазикот на наставата (на пр., Мак и Алб) или по друга основа (како Ром).

 • Кога не е можно преку наставните активности, се постигнува преку воннаставни активности.

 • Не е толку важно што учениците ќе прават, туку да прават заедно нешто што е од заеднички интерес.

 • Важен е продуктот од заедничката активност (определен преку заедничката цел), како што е важен и процесот на доаѓање до продуктот (низ непосредна интеракција).

Целта на меѓуетничкото интегрирано образование е учениците да се научат на соработка која им е неопходна за компетентно живеење во мултиетничко општество.

 • Да се намалат предрасудите преку контакт со припадниците на другите етнички/културни заедници.

 • Да се зголеми соработката.

 • Активностите треба да се одвиваат во кооперативна атмосфера, а не во компетитивна.

 • Да се создадат односи на меѓузависност.

 • Продуктот од активностите да зависи од заедничкото учество на сите.

  ПРЕЗЕНТАЦИЈА-Обука-за-дисеминација-на-училишно-ниво

Prezentacija-za-sertifikacija

Preznetacija-za-sertifikacija-2

BB-Procedura-za-sertifikacija-2015-MAK

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: