Карактеристики на добар училиштен систем за професионален развој

Published Септември 29, 2016 by Аида

pizap-com14751611155031

Карактеристики на добар училиштен систем за професионален развој:

 • Професионалниот развој е право и обврска на секој поединец.

 • Професионалниот развој придонесува за повисоки постигнувања  на учениците.

 • Професионалниот развој првенствено се базира врз самопроценка.

 • Професионалниот развој се заснова врз евалуација  и професионален дијалог.

 • Професионалниот развој е планиран процес.

 • Професионалниот развој е континуиран процес.

 • Професионалниот развој се евидентира и документира.

ФОРМИ НА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Стандардни форми на стручно усовршување:

 • Конгрес

 • Конференција

 • Симпозиум

 • Семинар

 • Вебинар

 • Пленарно предавање

 • Панел дискусии

 • Тркалезна маса

 • Летни и зимски школи

 • Работилница

 • Стручно патување

 • Студиска посета

КОЛАБОРАТИВНИ ФОРМИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

 • Заеднички акциски истражувања

 • Студија на случај

 • Заедници за учење

 • Студиски групи

 • Анализа на наставни часови/активности

 • Менторска поддршка

ИНДИВИДУАЛНИ ФОРМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

 • Проучување стручна литература

 • Пребарување на интернет

 • Консултација со експерти

 • Анализа на видеоснимки од наставни часови

 • Рефлексивен дневник за учење

 • Водење и анализа на портфолио за професионален развој

 • Едукација на далечина

ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА НАСТАВНИЦИТЕ ГРУПИРАНИ ВО 5 ПОДРАЧЈА

 • Планирање и реализација на наставата

 • Излегување во пресрет на потребите и оценувањето на учениците

 • Создавање безбедна и стимулативна средина и клима за учење

 • Социјална и образовна инклузија на учениците и родителите

 • Професионален развој и соработка

1

01-osnovni-profesionalni-kompetencii-i-standardi-za-nastavnici

2

02-osnovni-profesionalni-kompetencii-i-standardi-za-strucni-sorabotnici

4

04-priracnik_sledenje-na-rabotata-i-planiranje-na-profesionalen-razvoj

5

05-vodic_nastavnik-od-pocetnik-do-mentor

7

07-upatstvo_mentorska-podrska-na-prirpavnici

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: