Крсте Петков Мисирков

Published Ноември 17, 2016 by Аида

krste_p-_misirkov

Македонски филолог, кодификатор на македонскиот литературен јазик и правопис, историчар, етнограф, аналитичар на национално-политичките проблеми, публицист, идеолог за единство на македонскиот народ со интелегенцијата, а воедно и за единство со комитетот, од што произлегла самостојноста на Македонија, собирач и проучувач на македонското народно творештво.

Д-р Крсте Петков Мисирков роден на 18 ноември 1874 во Постол, Егејска Македонија а умрел на 26 јули 1926 во Софија.

Тој е и автор на првото списание на современ македонски јазик, основоположник и активен учесник во македонските научно-литературни и национално-политички друштва во Белград, Санкт Петерсбург, Одеса и Софија, раководител на ТМОК и личност на македонскиот 20 век.
Мисирков е автор на книгата „За македонцките работи“, списанието „Вардар“ и голем број на научни статии објавени во различни весници. Покрај авторската дејност тој се занимавал и со превод на литературни дела и собирање на народни творби…….


Потсетување на циклусот “Цутови на мисирковото дело во светот и дома”

    Во овој циклус изработивме многу портрети на слависти, македонисти, афирматори на македонскиот јазик надвор од границите на Македонија.


Крсте Петков Мисирков

Во историјата на македонскиот народ, во неговата вековна борба за слобода, за своја држава и за зачувување на својот национален и културен идентитет имаме цела плејада на великани кои со своето дејствување, ги создале темелите на македонската државотворност, и кои засекогаш ќе останат во она што се именува како колективна, но и индивидуална свест за својот, македонски, национален идентитет.

Меѓу тие великани посебно место има Крсте Петков Мисирков кој е роден на 18 ноември 1874 година. Крсте Петков Мисирков целиот свој литературен и научен опус го посветува токму на остварувањето на вековните идеали на македонскиот народ, а тоа се самостојна и суверена држава и зачувување на македонскиот национален и културен идентитет пред агресивните напади кои доаѓаат од соседството. По повод 138 години од неговот раѓањето, учениците од Основното Училиште “Димитар Миладинов” заедно со своите наставнички по македонски јазик, во соработка со Градската Библиотека “Браќа Миладиновци” организираа погодно чествување во негова чест во библиотеката Стале Попов. Учениците истражуваа за ликот и делото на Крсте Петков Мисирков, за неговиот живот, дејност, активности и дела. Исто така, тие истражуваа за неговото најпознато дело- книгата “За македонцките работи”.  Борбата на Мисирков за зачувување и промовирање на македонскиот јазик е актуелно и во денешно време. Продолжувањето на неговото делото треба да го искажеме и потврдиме со континуирана и упорна борба за зачувување на нашето име, јазик и идентитет.

 Филип Поповски VIII в одделение

ООУ “Димитар Миладинов” – 2012 год.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: