A week of physics 11-15 mart

Published Февруари 22, 2019 by Аида

Happy International Pi Day!

In its endless stream of digits, pi is believed to contain the numbers 0 through 9 in every conceivable combination, forming every possible string of digits. Your phone number, social security number, ATM code and every other string of numbers you can imagine are in there somewhere. If you convert letters into numbers (for example, “c-a-b” could be “3-1-2”), then every essay you’ve ever written and every book you’ve ever read is in there — along with the complete works of Shakespeare. Though it wasn’t called pi until the 18th century, the numerical relationship between a circle’s diameter and circumference has been pondered since antiquity. Aside from being Pi Day, March 14 is Albert Einstein’s birthday. And physicist Stephen Hawking — considered by some to be Einstein’s intellectual successor — died on March 14, 2018. Other Pi Day birthdays include composer Johann Strauss, actors Michael Caine and Billy Crystal, music producer Quincy Jones and Apollo 8 astronaut Frank Borman.

Hanging out with Einstein and Om

on a PI day.

800px-Einstein_1921_by_F_Schmutzer_-_restoration

12345678

54257674_797362123961309_2579077940843118592_n

53392834_367815870489799_8035556315264712704_n

53588141_3082483341777171_2902928185882574848_n

53671943_3082669771758528_3503331791723298816_n

53698437_1974066019569427_9098878381100892160_n

53720101_3082697538422418_2414858547725598720_n

53722153_3085400941485411_2964468955495792640_n

53905661_562223977608716_8592972065886175232_n

54258349_3082692525089586_6052156163322019840_n

IMG_20190312_123500

IMG_20190313_123319

IMG_20190314_111520

IMG_20190313_133325

IMG_20190314_111256

IMG_20190314_120259

Интернационален ден на на бројот ,,ПИ“ – 14. март

Постојат два датуми на кои математичарите го прославуваат денот на бројот пи.
Првиот ден е 14 март, бидејќи ако запишеме датумот со месецот напред, па денот ќе се добие наједноставната апроксимација на бројот π 3,14.
Вториот ден на кој се прослува денот на бројот пи е 22 јули, бидејќи ако ги поделиме цифрите 22 и 7 ќе се добие точно 3,141592653589793238462643383 , ќе ги
добиеме првите 28 цифри од бројот пи.

Алберт Ајнштајн

Ако на Google пребарувате „Ајнштајн лош во математика“ ќе добиете повеќе од 500.000 линкови.
Иако животот на Ајнштајн нуди многу иронии, ова не е една од нив. Кога во 1935 година му го покажале текстот на рубриката „Риплиевите верувале или не“ за тоа дека паднал на испит по математика, Ајнштајн гласно се насмеал. Одговорил дека никогаш не паднал на математика и дека пред својата 15 година ги разбирал диференцијалните изедначувања и интегралните пресметки. Во основното училиште бил меѓу најдобрите и над сите очекувања за просечно познавање на математиката. Со 12 години, според неговата сестра, бил многу успешен во решавањето на проблемите во напредната аритметика. За да вежба во текот на летото родителите му купиле збирка со задачи, а освен што успешно ги решил задачите, направил и теореми за сопствениот начин на решавање.

Георг Симеон Ом (16 март 1789 – 6 јули 1854)

бил германски физичар. Го открил односот меѓу струјата и електромоторната сила, во негова чест наречен Омов закон. Тој дал значајни придонеси во акустиката, во оптиката на и во математиката. „Ом“ е единицата мерка за мерење на електричниот отпор во меѓународниот систем на мерки.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

%d bloggers like this: