Архиви

All posts for the month Февруари, 2020

Ден на дигитално учење

Published Февруари 6, 2020 by Аида

71152530_2452755174809238_1272808258179956736_n
Основно општинско училиште „Димитар Миладинов“ 

Скопје, Македонија

          Учениците од ООУ „Димитар Миладинов“, Скопје ќе создаваат флаери на тема „Ден на дигиталното учење“ во разни достапни бесплатни алатки за обработка на слики и фотографии. Ќе создаваме свои простори за споделување на стекнатите знаења, водење дневници, пишување книги, сликовници, извештаи и др. 

Како да направиме Sway презентација?

Padlet – идеална алатка за соработка

ThingLink во наставата

Направи дигитална книга со алатката storyjumper

Употреба на социјалните мрежи во основното образование, блог и интернет страници во наставата по физика

Ќе ги промовираме отворените образовни ресурси од кои се здобиваме со знаења и се подготвуваме за натпревари по физика.

ddd

ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ

Е – УЧЕЊЕ